Minerály podľa čakier: Uveďte svoje telo späť do rovnováhy

Štvrtok, 20. júl 2023

Verí sa, že každá čakra v ľudskom tele má svoju farbu a špecifickú vibráciu, ktorá zodpovedá určitej oblasti nášho bytia. Ak je niektorá z čakier v nerovnováhe alebo dokonca zablokovaná, môže sa prejaviť rôznymi problémami. Treba ju preto uviesť do rovnováhy. Na to tu sú minerály, ktorých vlastnosti a energia pôsobia na čakry veľmi pozitívne a pomáhajú ich opäť harmonizovať.

Minerály podľa čakier: Uveďte svoje telo späť do rovnováhy

Čakrový systém je veľmi hojne využívaný najmä v indickej ajurvéde, spätý je ale aj s dávnymi tradíciami iných východných kultúr. Indická filozofia učí, že človek je tvorený nielen fyzickým telom, ale rovnako tak aj siedmimi energetickými centrami, teda čakrami, ktoré prechádzajú priamo stredom tela od koreňa až ku korune hlavy. Tieto centrá niekedy môžu byť v nerovnováhe zapríčinenej silno negatívnymi emóciami (hnev, strach, smútok, úzkosť), prežitou traumou, chorobou či zranením alebo negatívnymi myšlienkami a deštruktívnymi presvedčeniami.

Každý minerál má svoju vlastnú frekvenciu, energetickú rezonanciu, svoje špecifické vlastnosti a účinky, ktoré môžu takto rozladené čakry pomôcť vyrovnať, harmonizovať alebo stimulovať. Minerály môžu tieto čakry ovplyvniť:

  • Energeticky: každý minerál má svoju vlastnú energetickú rezonanciu, ktorá ladí s konkrétnou čakrou- Farbou a frekvenciou: na čakru spojenú s určitou farbou sa priloží kameň rovnakej farby, akú má daná čakra
  • Vlastnosťami: jednotlivý minerál je spojený s určitou čakrou svojimi vlastnosťami, stačí ho teda len priložiť na danú čakru
  • Podľa citlivosti: každý jedinec môže byť citlivý na určité minerály a ich účinky na čakry, tu treba voliť minerály intuitívne

Vplyv minerálov na čakry je subjektívny. Niektorí pocítia úľavu hneď, iní postupne. Je preto viac než žiadúce počúvať svoje telo a svoju intuíciu. Vnútorný hlas vám najlepšie napovie, ktoré minerály sú pre vaše čakry tie pravé.

Minerály podľa čakier:

1. koreňová čakra Múladhára

Koreňová čakra Múladhára sa nachádza v oblasti kostrče a reprezentuje stabilitu, prežitie, pocit bezpečia a príslušnosti. Prepája nás s fyzickou realitou. Je spätá so zemou a červenou farbou. Ak je koreňová čakra v nerovnováhe, môžete cítiť strach a úzkosť, nestabilitu, nedostatok sebavedomia a zemského spojenia a mať pocit odrezania od reality.

Minerály spojené s koreňovou čakrou: rôzne druhy achátu, oba druhy karneolu, rôzne druhy avanturínu, rôzne druhy krištáľu, granát, hematit, rôzne druhy jaspisu, oba druhy jaspisu obrázkového, labradorit čierny, rôzne druhy lávy, slnečný kameň čierny, všetky tri druhy obsidiánu, oba druhy ónyxu, rôzne druhy opálu, pyrit, oba druhy rodonitu, ruženín Madagaskar, rôzne druhy tigrieho oka, turmalín, čierny turmalín a rôzne druhy jadeitu

Ako s týmito minerálmi v rámci harmonizácie čakier pracovať?

Maximálne účinky majú, ak minerály umiestnite priamo na danú čakru, kúpete sa s nimi alebo si z nich vyrobíte náramok, ktorý nosíte pravidelne.

Všetky minerály, ktoré sa hodia na koreňovú čakru, nájdete tiež pohromade na špecializovanej stránke pre túto čakru >>>

2. sakrálna čakra Svádhišthána

Sakrálna čakra Svádhišthána sa nachádza v oblasti podbruška a je spojená s kreativitou, emóciami, vášňou a sexualitou. Je spätá s oranžovou farbou, ktorá podporuje vyjadrovanie kreativity, sexuality, živosť a citovú hĺbku. Ak je sakrálna čakra v nerovnováhe, môžete byť bez nápadov, keďže vaša kreativita je zablokovaná, môžete trpieť problémami vo vzťahoch, nedostatkom radosti a mať problémy s prejavovaním emócií.

Minerály spojené so sakrálnou čakrou: rôzne druhy achátu, oba druhy karneolu, rôzne druhy avanturínu, oba druhy citrínu, malinový krištáľ, rôzne druhy granátu, rôzne druhy jaspisu, jaspis obrázkový matný, labradorit čierny, rôzne druhy lávy, oba druhy mesačného kameňa, slnečný kameň čierny, všetky tri druhy obsidiánu, čierny ónyx matný, čierny opál Lianite, ružový opál, rôzne druhy tigrieho oka a čierny turmalín

Ako s týmito minerálmi v rámci harmonizácie čakier pracovať?

Maximálne účinky majú, ak minerály umiestnite priamo na danú čakru, kúpete sa s nimi alebo si z nich vyrobíte náramok, ktorý nosíte pravidelne.

Všetky minerály, ktoré sa hodia na sakrálnu čakru, nájdete tiež pohromade na špecializovanej stránke pre túto čakru >>>

3. solar plexus čakra Manipúra

Solar Plexus čakra Manipúra sa nachádza v oblasti žalúdka a je spojená so sebadôverou, osobnou mocou, vôľou a sebaúctou. Je spätá so žltou farbou, ktorá podporuje sebavedomie a prináša pocit sily. Ak je solar plexus čakra v nerovnováhe, môžete trpieť nedostatkom sebadôvery, pocitmi bezmocnosti či neúspechmi.

Minerály spojené so solar plexus čakrou: rôzne druhy achátu, svetlý karneol, amazonit farebný, avanturín oranžový, oba druhy citrínu, rôzne druhy krištáľu, granát, rôzne druhy jaspisu, jaspis obrázkový matný, rôzne druhy labradoritu, rôzne druhy lávy, malachit, mesačný kameň oranžový, oba druhy slnečného kameňa, rôzne druhy obsidiánu, čierny ónyx matný, rôzne druhy opálu, pyrit, rodonit, rôzne druhy tigrieho oka, rôzne druhy jadeitu a biely nefrit s leskom

Ako s týmito minerálmi v rámci harmonizácie čakier pracovať?

Maximálne účinky majú, ak minerály umiestnite priamo na danú čakru, kúpete sa s nimi alebo si z nich vyrobíte náramok, ktorý nosíte pravidelne.

Všetky minerály, ktoré sa hodia na solar plexus čakru, nájdete tiež pohromade na špecializovanej stránke pre túto čakru >>>

4. srdcová čakra Anáhata

Srdcová čakra Anáhata sa nachádza v oblasti srdca. Je spojená s láskou, súcitom, hojnosťou a rovnováhou. Ovplyvňuje schopnosť milovať a prijímať lásku od ostatných aj vnímať krásu prítomnú okolo nás. Je spätá so zelenou farbou, výnimkou nie je ani ružová farba. Nerovnováha tejto čakry môže spôsobiť nedostatok lásky, emocionálnu uzavretosť, necitlivosť a problémy v medziľudských vzťahoch.

Minerály spojené so srdcovou čakrou: rôzne druhy achátu, rôzne druhy amazonitu, avanturín ružový, rôzne druhy krištáľu, dúhový fluorit, rôzne druhy granátu, rôzne druhy jaspisu, jaspis obrázkový, labradorit hnedý, malachit, dúhový obsidián, dendritický opál, oba druhy ružového opálu, oba druhy rodonitu, všetky tri druhy ruženínu, rôzne druhy tigrieho oka, ružový turmalín, rôzne druhy jadeitu, oba druhy chryzokolu, rôzne druhy nefritu a tyrkenit

Ako s týmito minerálmi v rámci harmonizácie čakier pracovať?

Maximálne účinky majú, ak minerály umiestnite priamo na danú čakru, kúpete sa s nimi alebo si z nich vyrobíte náramok, ktorý nosíte pravidelne.

Všetky minerály, ktoré sa hodia na srdcovú čakru, nájdete tiež pohromade na špecializovanej stránke pre túto čakru >>>

5. hrdelná čakra Višuddha

Hrdelná čakra Višuddha sa nachádza v oblasti krku. Je spojená s vyjadrovaním, všetkou komunikáciou vrátane tej kreatívnej a pravdou. Podporuje aj jasné sebavyjadrenie. Spája sa s modrou či tyrkysovou farbou. Ak je táto čakra v nerovnováhe, môže sa prejaviť potlačením emócií, nedostatkom komunikácie, problémami s vyjadrovaním či nedostatkom sebavyjadrenie a v dôsledku toho pocitmi frustrácie.

Minerály spojené s hrdelnou čakrou: rôzne druhy achátu, všetky druhy amazonitu, oba druhy akvamarínu, avanturín fialový, rôzne druhy krištáľu, dúhový fluorit, rôzne druhy jaspisu, labradorit, lapis lazuli, zelený opál, opalit, rodonit tmavý, oba druhy sodalitu, modré tigrie oko, jadeit biely, oba druhy chryzokolu a tyrkenit

Ako s týmito minerálmi v rámci harmonizácie čakier pracovať?

Maximálne účinky majú, ak minerály umiestnite priamo na danú čakru, kúpete sa s nimi alebo si z nich vyrobíte náramok, ktorý nosíte pravidelne.

Všetky minerály, ktoré sa hodia na hrdelnú čakru, nájdete tiež pohromade na špecializovanej stránke pre túto čakru >>>

6. tretie oko čakra Ádžňá

Tretie oko čakra Ádžňá sa nachádza uprostred čela nad koreňom nosa medzi obočím. Je spätá s intuíciou, múdrosťou, jasnozrivosťou a vnútornými víziami. Podporuje aj jasnovidenie a prepojenie sa s vyšším vedomím. Spája sa s indigovou farbou. Ak je táto čakra v nerovnováhe, môže sa prejaviť nedostatkom intuície alebo nedôverou vo vlastnú intuíciu, nedostatkom jasnozrivosti a neschopnosťou otvoriť sa duchovnému poznaniu.

Minerály spojené s tretím okom: rôzne druhy achátu, rôzne druhy amazonitu, všetky druhy ametystu, akvamarín, avanturín fialový, rôzne druhy krištáľu, rôzne druhy fluoritu, hematit, oba druhy howlitu, rôzne druhy labradoritu, lapis lazuli, malachit, mesačný kameň, všetky druhy opálu, opalit, oba druhy sodalitu, rôzne druhy tigrieho oka, jadeit biely, chryzokol a biely nefrit s leskom

Ako s týmito minerálmi v rámci harmonizácie čakier pracovať?

Maximálne účinky majú, ak minerály umiestnite priamo na danú čakru, kúpete sa s nimi alebo si z nich vyrobíte náramok, ktorý nosíte pravidelne.

Všetky minerály, ktoré sa hodia na čakru tretieho oka, nájdete tiež pohromade na špecializovanej stránke pre túto čakru >>>

7. korunná čakra Sahasrára

Korunná čakra Sahasrára sa nachádza na vrchole hlavy. Súvisí s duchovným spojením, jednotou a vyšším vedomím. Prepája nás ale aj s duchovným svetom a kozmickou energiou. Prisudzuje sa jej fialová alebo biela farba. Ak je táto čakra v nerovnováhe, môžete pocítiť stratu zmyslu života, spirituálnu zmätenosť, pocit oddelenosti či izolácie.

Minerály spojené s korunnou čakrou: rôzne druhy achátu, rôzne druhy amazonitu, všetky druhy ametystu, oba druhy akvamarínu, avanturín fialový, rôzne druhy krištáľu, všetky druhy fluoritu, oba druhy howlitu, rôzne druhy jaspisu, rôzne druhy labradoritu, biela láva, mesačný kameň, slnečný kameň, čierny ónyx, ružový opál, opalit, ruženín Madagaskar, oba druhy sodalitu, modré tigrie oko, rôzne druhy jadeitu a rôzne druhy nefritu

Ako s týmito minerálmi v rámci harmonizácie čakier pracovať?

Maximálne účinky majú, ak minerály umiestnite priamo na danú čakru, kúpete sa s nimi alebo si z nich vyrobíte náramok, ktorý nosíte pravidelne.

Všetky minerály, ktoré sa hodia na korunnú čakru, nájdete tiež pohromade na špecializovanej stránke pre túto čakru >>>

Prečítajte si aj naše články o tom, podľa čoho ďalej môžete minerály vyberať:

 

 

Budeme radi, keď sa s nami podelíte nielen o výsledky svojej tvorby buď na našom Facebooku alebo na Instagrame. Značka #inspiraciaodmanumi

UPOZORNENIE: Informácie o účinkoch drahých kameňov a minerálov, ktoré nájdete na všetkých e-shopoch firmy Manumi Crafts s.r.o. nie sú určené na diagnostiku alebo liečbu akýchkoľvek ochorení, nenahradzujú klasickú lekársku starostlivosť a nie sú ani jej alternatívou. Všetky uvedené informácie o potenciálnych účinkoch minerálov vychádzajú výhradne z verejne dostupných zdrojov, ktoré nemožno fakticky overiť. Všetky drahé kamene a minerály z našej ponuky sú určené výhradne na estetické a dekoratívne účely.

Súvisiace články

Minerály podľa znamenia zverokruhu: Objavte tie, ktoré skutočne podporia vaše znamenie

Minerály podľa znamenia zverokruhu: Objavte tie, ktoré skutočne podporia vaše znamenie

Minerály sú už odpradávna úzko prepojené s astrológiou, teda konkrétne s pôsobením na znamenia zverokruhu. Dokážu vám dodať silu, zharmonizovať vaše vzťahy alebo napríklad upokojiť myseľ. Posilňujú a vyvažujú charakteristiky daného znamenia. Ak hľadáte minerály, ktoré vášmu znameniu môžu skutočne pomôcť, nájdete ich v našom prehľade nižšie.

Ako spoznať pravé minerály

Ako spoznať pravé minerály

Prepadla vás kreatívna nálada a túžite si vytvoriť náramok, iný šperk či napríklad talizman z pravých minerálov, ale obávate sa, aby ste nezakúpili tie syntetické? Prezradíme vám niekoľko zaručených tipov, ako rozoznáte pravé minerály od tých umelo vytvorených.

Minerály podľa účinkov: spoznajte legendami opradenú moc kameňov

Minerály podľa účinkov: spoznajte legendami opradenú moc kameňov

Už starodávne civilizácie verili, že minerály majú magickú moc. Využívali ich preto na mnoho účelov vrátane magických rituálov. Informácie o podporných účinkoch minerálov sa uchovali dodnes. Minerály sa tak stali neoddeliteľnou súčasťou našich životov a ovplyvňujú ich v rôznych oblastiach. Ak teraz potrebujete podporiť niektorú z oblastí vo svojom živote talizmanom z minerálov, prečítajte si vlastnosti a účinky jednotlivých kameňov a zistite tak, ktorý zodpovedá vašim potrebám.

Všetky článkyOverené našimi zákazníkmi
100 % zákazníkov nás odporúča
z celkom 1 763+ recenzií - zobraziť všetko

Dana
Neděle, 26. Máj 2024

100%

Vždy velmi spokojena

Vlasta
Štvrtok, 23. Máj 2024

100%

Spolehlivé

Ivana
Piatok, 17. Máj 2024

100%

V tomto obchodě nakupuji pravidelně. Dělám náramky se stříbrnými korálky a přívěsky a tady mají jak široký výběr, tak i skvělé ceny.

+ velký výběr

+dobré ceny

+rychlé doručení